आयचे पुढारी -अविनाश कुंकळकर

आयचे पुढारी -अविनाश कुंकळकर

आयचे भुरगे फाल्याचे पुढारी
असो हो समज आसा
देशाक बरी दिशा दिवपा खातीर
आज खर्‍या पुढार्‍याची गरज आसा

वेचणुक्यो घेवन देशा खातीर
पुढारी जाता नियुक्त
सपूत घेवन तें देशाचो,म्हणता
करतलो देश भ्रस्टाचार मुक्त

वात सोंपली म्हूण रात सोंपली
अशें म्हणल्यार जायना
फाल्या करूया अशें म्हणचे न्हय
फाल्या केन्नाच येना

आज यो फाल्या यो म्हूण
पाच वर्सा तें रडयता
वेचणूक्यो लागी येताच
चण्याच्या झाडार चडयता

वेचणूकेचो जसो जोर व्हाडता
आमदार तकलेक बांम काडता
न्हिदेची पिल्ला दुसर्‍याक दिवन
आपूण स्वताच न्हिद काडता

वेचणुके वेळार सगळेच आमदार
चलयता आस्वासनाची गाडी
जैता उपरात पाच वर्सा
कोणाक वळखना
अशें आमचे आयचे पुढारी.

                                                      -अविनाश कुंकळकर

Categories

Upcoming Events

View All Events