बलीदान – अविनाश कुंकळकर

बलीदान – अविनाश कुंकळकर

बलीदान

बाॅम्ब ब्लास्ट करून तांणी
आमचे आवयचेर केलो वार
मनाक कितलें दुखले तिच्या
काळजाक कितलो लागलो मार
हांचो परीणाम कितें जातलो
कित्याक तांणी करूकना विचार
रगताची होळी खेळूक
तांचेर कसलो आयलो सावार

त्या चाळीस पुतानी सोडली
जाणट्या आवय,बापायची सात
सात जल्माचे नाते तुटलें
तुटली सुखी संवसाराची घाट
कितल्याशाच ईश्टानी आपल्या
ईश्टागतीची सोडली वाट
कितलेशेच भुरगे आज
बापाय बगर जालें अनाथ

आवय पुताचो आक्रोश पळोवन
दोळे दुकांनी भरता
दोन वर्साच्या भुरग्याची ती अवतीकाय पळोन
म्हजेय बी काळीज रडता
आमचे बलीदान फुकट वचूक दिवूनाका
अशें तें सांगता हें आमका कळता
प्रण ज्योत पालवली तरी ताची
उगत्या दोळ्यानी दुकां गळता

चाळीस पुताच्या बलीदाना खातीर
आज धर्तरी आवय लेगीत रडता आसतली
तर म्हज्या भावा-भयणानो
तशी दुकां तुमच्याय दोळ्यानी आसतली ?

जाल्यार जय हिन्द ईतलेच म्हणून उपकरचीना
काळजान सावन हो निश्चय करचो पडटोलो
पयली गोळी हांव त्या नरादमाक मारतलो
हो जण एकल्यान धिटायेन निर्णय गेवचो पडटलो

आमी थंड रगताचे आसलें जायत
पूण आमचे रगत गरम केला तांणीच हाका पर्याय नां
खूब काडलें पाशियेस…
आता आमच्या पाशियेसाक शिमा-मेर उरली नां

काकणा घालून हातान
तें भिजूड लिपून करता वार
पूण आता आमच्या अस्तूरेंच्या लेगीन
हातात आसतली तलवार .

Avinash Kunkalkar

Categories

Upcoming Events

View All Events