सांग सांग म्हाका सांग पार्ट १

सांग, सांग, म्हाका सांग. (पार्ट 1)
O7 /03/ 2017
सांग सांग बिलूबाय,
उंदरांक तूं कित्याक धरना
खाणा,पिणा ते पिड्यार करतात
पर्वा ताची तुका कित्याक ना

सांगतां तुमकां आयकात म्हजें
जीव घेवप हें पाप, मानतात तुमी अशें
आपल्या भुरग्यांक तुमी सांगतात तशें
आमीच वेगळें वागप कशें?

_सुरेश जयवंत नायक
फातोर्डा, मडगांव, गोवा
9850471083

Translate »