Archives

सांग सांग म्हाका सांग

सांग सांग म्हाका सांग

सांग सांग कोमये लाडके
तांतयां आतां तूं दिना मगे
उकडून आमी तीं खातात म्हण
रागार तूं जाली ना मगे

खरें सांगतां धनीया म्हज्या
वंश कसो वाडतलो आमचो
घाल्ली घाल्ली तांतयां तुमी व्हरतात
घोव म्हजो कोंबो, रागार जाला
ताकाच लागून आमी हो प्लान केला

सुरेश जयवंत नायक
फातोर्डा, मडगांव, गोवा
9850471083

share
WhatsAppSMSFacebookTwitterGoogle+Google GmailWeChatWordPressOutlook.comPrintShare

0rg

One thought on “सांग सांग म्हाका सांग

  1. सुरेश नायक बाब ! सांग सांग म्हाका सांग कविता म्हाका बोरी आवडली , तुमी अशें बॊरॊयत रावात , देवा तुमका बोरो दिस दिवक ! — गोपीनाथ शहा ,वास्को , गोयं

Categories

WhatsAppSMSFacebookTwitterGoogle+Google GmailWeChatWordPressOutlook.comPrintShare
WhatsAppSMSFacebookTwitterGoogle+Google GmailWeChatWordPressOutlook.comPrintShare
Translate »