सांग सांग म्हाका सांग

सांग सांग म्हाका सांग

सांग सांग कोमये लाडके
तांतयां आतां तूं दिना मगे
उकडून आमी तीं खातात म्हण
रागार तूं जाली ना मगे

खरें सांगतां धनीया म्हज्या
वंश कसो वाडतलो आमचो
घाल्ली घाल्ली तांतयां तुमी व्हरतात
घोव म्हजो कोंबो, रागार जाला
ताकाच लागून आमी हो प्लान केला

सुरेश जयवंत नायक
फातोर्डा, मडगांव, गोवा
9850471083

One thought on “सांग सांग म्हाका सांग”

  1. सुरेश नायक बाब ! सांग सांग म्हाका सांग कविता म्हाका बोरी आवडली , तुमी अशें बॊरॊयत रावात , देवा तुमका बोरो दिस दिवक ! — गोपीनाथ शहा ,वास्को , गोयं

Comments are closed.

Translate »