दसरो – पुष्पा नायक. … पणजे

दसरो – पुष्पा नायक. … पणजे

दसरो

दसऱ्या दिसा  रामान रावणाक मारलो
दुर्गेन म्हयशासुराकूय मारलो
पुजा करतात आमी शिलंगणाची
आनी गोडशांनी आपच्या पोटाची

पयलीं  रावण एकूच आशिल्लो
राम ताका मारून उडोवंक पावलो
रावणांचें बीं वचत थंय किल्लून येता
दहन करतनांय रावण  लोकांक माड्डून निसटता!

भायर रावण घरांत रावण
धाकटे रावण व्हडले रावण
म्हज्यांत रावण,तुज्यांत रावण
जळीं मळीं रावणूच रावण!

उपाय हाचेर करूंक जाय
अध्यात्म मातशें चिरूंक जाय
चंगळपण पयस जावंक जाय
मर्यादेंत रावूंक शिकूंक जाय

रावण आपले आपूण नाच्च जातले
संयम संतुळाक सांसपितलें
रामाक आपोंवक लागतले
सत्ययुगाक आरत दाखयले !!!

पुष्पा नायक. …मिरामार पणजे