भुरगेपण उस्तितना (भाग39):—Tejashree Prabhu Gaonkar

भुरगेपण उस्तितना भाग39:— हाव 10वेत आशिल्ले तेन्ना (आमचीएस.एस.सी म्हळयार 11 वी) गोंय मुक्तीची चळवळ बरीच जोरांत चलताली. म्हळ्यार खंय ख॔य बाॅम्ब फुटपाचे बी आवाज मदी

Read More

अंदूं तरी नाका नरकासूर- पुष्पा नायक

अंदूं तरी नाका नरकासूर वर्सानवर्स  तुमी घरान घर भोंवलेलोकांकडल्यान  फुल थंय पाकळीघेवन आयलेपटयेचें रुपांतर नरकासुरांत जालेंदिवाळे दिसा जळून ताचें भस्म केलें इतल्या वर्सां तुमी नरकासूर 

Read More

एकतायेचें यादस्तीक – पुष्पा नायक

३१ऑक्टोबर, सरदार वल्लभभाय पटेल हांची जयंती. त्या निमतान तांचेवयली कविता:- -: एकतायेचें यादस्तीक :- नर्मदा न्हंयेच्या देगेरकेवाडियांतल्या जुव्यांचेरगुजरात राज्याच्या भुयेंरपुण्य भारत देशाच्या वेगेंत उभो असो रावला

Read More

दसरो – पुष्पा नायक. … पणजे

दसरो दसऱ्या दिसा  रामान रावणाक मारलोदुर्गेन म्हयशासुराकूय मारलोपुजा करतात आमी शिलंगणाचीआनी गोडशांनी आपच्या पोटाची पयलीं  रावण एकूच आशिल्लोराम ताका मारून उडोवंक पावलोरावणांचें बीं वचत थंय

Read More