Blog Archives

Kavyanjali ..a poetical tribute by Ramesh Saju Ghadi

My poem presented at Kavyanjali ..a poetical tribute organised in honour of Former PM Atal Bihari Vajpayee @ Menezes Braganza Auditorium. तुमच्या वरींच आमींय सदाच देशाक लागून झुजतले. बारीक बारीक फुलां मदीं जसो मोगरय़ांचो झेलो महारत्न मेरूमणी देवान आयज सर्गी व्हेलो. धन्य ताचे अटल शौर्य क्षत्रियांत जसो मौर्य तारकांच्या मंडळात सुर्या वरी जाचे धैर्य . सुन्न आयज जाल्या सई अस्तमतेक गेला रवि अमृताची तेज वाणींत जागोवन गेला महाकवि. सगळें जालां मंद मंद हालून गेल्यांत मुळा कंद हिंद ह्रुदय काळजा गाभो विचल जाला परमळ गंध. शेकड्या आदलो उदका वाद कावेरीचो सोडयल्लो शत्रू कोणांक मानले ना गा सु संवाद घडयल्लो . मेणां …Read more »

Media Links :-

Skip to toolbar