Category: Konkani/

अख्खो नागेशबाब मेळोवन दिवपी दीस ! 4

अख्खो नागेशबाब मेळोवन दिवपी दीस !

  अख्खो नागेशबाब मेळोवन दिवपी दीस   नागेश रामदास करमली. एक अनवळखी मनीस. तो कोण तें म्हाका खबर ना. ताचें कवितेकडचें नातें कितें तेंय म्हाका खबर ना. तो खंय काम करता तेंय म्हाका खबर ना. पूण तो कोंकणी...

जीण ही जीण उरली ना… 5

जीण ही जीण उरली ना…

जीण ही जीण उरली ना एड्स् एक भयानक दुयेंस नांव आयकून भीयेवपाचें आतां ताका म्हजें नांव जोडलें सांगात हांवें कशें जियेवपाचें? इश्कॉलांत म्हाका आतां जागो ना भुरग्यांक खंय तांच्या राखपाक...

कोणें तांका व्हरपाची…. 0

कोणें तांका व्हरपाची….

कोणें तांका व्हरपाची…. एकट्यान सांगलें पाखळी झडना दुसरय़ान सांगलें देवाक पडना. तिसरय़ान म्हळें उचायेन ल्हान चवथय़ान म्हळें सांगतां मागीर शिगम्याची अमास जावन. मिठाय खावन धेकर काडीत कितलेच जाण येवन गेले...

5

एका मेल्ल्याचीं सवालां- वल्ली क्वाड्रस

एका मेल्ल्याचीं सवालां तुमी; म्हज्या मोर‍नाची घांट मार्तेल्यांनो मेल्ल्याक कोण‌यी पुर्तेले वा लासतेले जिव्यांच्या अत्म्याची पिंर‍गोण आयकल्ली आसा? तुमी; म्हजी निर्जीव कूड न्हाणयतेल्यानो जिवो आसताना उत्रां तिंतेरानी, म्हजेर उडयिल्ल्या मेळ्याचो...

Translate »