Tribute to former Rakshamantri Padmabhushan Manohar bhai

Tribute to our former Rakshamantri Padmabhushan
Manohar bhai on his Jayanti

असले मनीस जिणेंत आमीं खुप कमी पयतले …

His trembling voice echoed …
How is the जोश ?
and for a second everyone lost their होश … me too.

Looking at his pale but happy face I muttered slowly under my breath , let them say whatever they say about him … but he is a soldier , a real hero of this land . There will never be another fighter like him…

My tribute to this hero on his 65th birthday..

13th December,1955 –> 17th March,2019

असले मनीस जिणेंत
आमीं खुप कमी पयतले …

पळयत रावले लोक ताच्या
नाकांतली वादी
तरीय तोच आसलो राजा
बाकी सगळीं प्यादीं…

मर्णाच्या दोळ्यांत ताणेन
दोळे घालून पळयल्ले
चल मर्णा भी ना तुकां
खर उतरानीं कळयल्ले..

हुंवार..उदका लोटांत ताची
बोट जरी हालताली
तरीय ताच्या सुकाणूंतल्यान
बेस बरी चलताली.

क्षिण आपल्या उतरानीं तो
चिमटो काडून हासयतालो
कौशल्यान होडये पंदचे
बुराक -वेरो दसयतालो.

अदी मदी सभां मदी
वातावरणां तापतालीं
असिम ताच्या विद्वत्तेक
बोडां सगळीं कांपतालीं.

थोडे मोग करताले
थोडे ताचेर जळताले
तरीय ताच्या दूरदृश्टीचे
मर्म सगळ्यांक कळटालें.

आमच्या मदल्यान धृव तारो
हासत आसमंतात गेलो
स्वर्गांतल्या गिऱ्या ताऱ्यांत
देवान ताका सोभोवंक व्हेलो..

भु ..तळांतल्यातल्यान फाटी फुडें
तशे… सगळेच आमीं वयतले
पुण असले मनीस खुप कमी
जिणेंत आमीं पयतले गा
जिणेंत आमीं पयतले …

— रमेश साजू घाडी.